VESMÍRNA ŠKOLA

planetárium

JEDINEČNÝ ZÁŽITOK POD UMELOU HVIEZDNOU OBLOHOU


Naše planetárium je nafukovacie. Čo to znamená? Vieme za Vami prísť kamkoľvek - do školy, škôlky, kultúrneho domu, obchodného centra, školy v prírode, do táborov. Spríjemníme program v rámci rôznych súkromných či verejných akcií - MDD, deň obce/mesta, jarmok, majáles atď.

ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

V školských zariadeniach sa sústreďujeme na vzdelávanie detí. Programy produkujeme vo vlastnej réžii a vznikajú v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami v Európe. Sú vhodné pre najmenších, cez žiakov základných škôl až po študentov stredných škôl. Prispôsobujeme ich veku a učebným osnovám každej kategórie detí.

Premietanie prebieha v skupinách. Náš vyštudovaný lektor v odbore Astronómia pracuje s každou skupinou individuálne. Poskytne Vám odborný výklad a zodpovie všetky otázky. Dĺžka programu je prispôsobená vyučovacej hodine.

VEREJNÉ AKCIE

Relaxačno-vzdelávacie programy pre deti aj dospelých sú zamerané na popularizáciu astronómie. Dĺžka programu pre verejné akcie závisí od hodinovej sadzby.

Obsah a dĺžku programu vieme individuálne upraviť podľa Vašich požiadaviek.

PÁČI SA VÁM NAŠA PRÁCA?